Inofix

Inofix

Inofix és una empresa catalana que es dedica a la creació de productes per ferreteria i bricolatge. Per ells hem desenvolupat fotografies de producte en fons blanc i les diverses aplicacions dels penjadors i topalls.

Inofix

Inofix és una empresa catalana que es dedica a la creació de productes per ferreteria i bricolatge. Per ells hem desenvolupat fotografies de producte en fons blanc i les diverses aplicacions dels penjadors i topalls.