Navegant per Pinterest ens adonem que des de fa un temps, cada cop és més comú trobar fotografies de menjar preses en pla zenital, és a dir, des de dalt. Els plans zenitals generalment transmeten naturalitat i són una bona manera de captar ambients, més que no pas retratar en detall els aliments. A nosaltres ens agraden molt, de manera que avui us deixem els ingredients per a un bon pla zenital:

1. El menjar

És l’estrella de la imatge! Per molt evident que pugui semblar, abans de posar-nos a muntar el nostre pla zenital cal que refexionem sobre la idoneitat d’aquest tipus de pla pel menjar que volem fotografiar. És a dir, funcionarà especialment bé en plats o elaboracions on els elements estiguin disposats al llarg de l’eix horitzontal i no apilats o disposats de manera vertical. Com a exemple, pel general un pla zenital funcionarà millor amb una paella que no pas amb un layer cake, on el contrast de textures i colors es troba entre les diferents capes verticals de l’elaboració.

2. La il·luminació

Ja sabeu que la il·luminació és l’ànima de la fotografia i cal que li parem molta atenció. En el cas dels plans zenitals, nosaltres generalment optem per il·luminacions més aviat contrastades, que puguin generar algunes ombres sobre la superfície i els aliments que ens ajudin a entendre’n el volum i les textures. És a dir, nosaltres utilitzariem fonts de llum de tamany més aviat reduït, potser un pèl més dures del que faríem servir en un altre tipus de foto.

3. Els props

Quan parlem de props, ens solem referir als elements d’estilisme que acompanyen el menjar. En el cas d’un pla zenital cal parar atenció a les alçades dels props ja que la profunditat de camp pot provocar un desenfoc en alguna de les alçades de l’element que dificulti la lectura de la imatge.

4. L’ambient

En un pla zenital normalment ens allunyem més del menjar que si prenguéssim una fotografia de la mateixa elaboració des de més a prop. Aquest fet permet que puguin entrar en la composició més elements que ens ajudin a crear l’atmosfera que volem. Si volem transmetre la idea de que la imatge és una instantània, a més, podem incorporar mans, o persones interactuant amb els aliments, que ens ajudaran a donar dinamisme a la imatge.

5. L’equip

L’únic equip imprescindible per a prendre una fotografia en pla zenital és una càmera. Nosaltres sempre recomanem treballar amb trípode, però la majoria dels trípodes no permeten prendre fotografia zenitals. Aquest contratemps es pot solucionar amb una barra que acoplarem al trípode i que ens permetrà sostenir la càmera amb l’objectiu dirigit cap avall. Aquest model, per exemple, seria de molta utilitat.

I si necessiteu una mica d’inspiració, al nostre Pinterest tenim un taulell dedicat únicament a aquest tipus de plans!